Co to jest dywidenda?

Dywidenda, to najprościej ujmując część zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej przeznaczona do podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy tej spółki. Teoretycznie wydaje się to bardzo proste, w praktyce wyliczenie zysku z dywidendy, a nawet przewidywanie ewentualnego zysku już tak proste nie jest. Może z jednym wyjątkiem: najprościej zapewne wyliczyć dywidendę dla jednego wspólnika lub jednego akcjonariusza w przypadku spółki z jednym właścicielem. Pamiętać jednak należy o tym, że w Polsce wypłata dywidendy obarczona jest dodatkowym podatkiem.

Podatek od zysków kapitałowych

Podatek od zysków kapitałowych potocznie nazywany jest podatkiem Belki i wynosi 19 procent. Dywidenda może być wypłacana z kilku źródeł: zysku netto osiągniętego w ostatnim roku obrotowym, zysków z lat poprzednich (jeśli nie zostały wcześniej podzielone) czy kapitału zapasowego lub rezerwowego spółki także jeśli wcześniej nie zostały podzielone.

Najpowszechniej dywidenda to po prostu środki finansów, jednak może być ona wypłacona w formie rzeczowej, na przykład w formie aktywów: samochodów, maszyn, nieruchomości, a nawet akcji. Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego danej spółki, a o jej wysokości i terminie wypłaty decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Dodaj komentarz